Český svět 

Hlavní menu
Domů
Zajímavé weby
Hledat
Chystáme
Kontaktujte nás
Pozvali nás
Otázky, odpovědi a ohlasy
Nejnovější zprávy
Splácím dluh
Inzerce
Inzerce
Odkaz na inzerci

Poslední zprávy

Exkurse na statku Tisk E-mail

Co by měla učit škola?

Třetí návštěvou 3. listopadu 2008 ukončila série exkursí žáků základní školy Frýdlant v Č. na Rychtě Český svět v Dolní Řasnici. Tyto návštěvy jsou zdarma přístupné pro všechny školní skupiny doprovázené učitelem, kdykoli na požádání.

 

Námětem návštěvy tentokrát nebyla historie o povstání nevolníků vedeném Ondřejem Stelzigem, ale program občanské výchovy – život ve středověké vesnici. Žáci se seznamovali s životem nejbohatší vesnické vrstvy – rychtář a lení vlastník- střední vrstvy – sedláci, bohatí řemeslníci a kupci a těch nejubožejších, kam patřili bezzemci, někteří výměnkáři a vesničtí chudí. Statek a jeho okolí je ideální příležitostí k podobným výkladům, neboť tyto skupiny zachycuje i zachovalými stavbami.

Exkursí se zúčastnili žáci sedmých a osmých tříd. Přestože u většiny z nich na jedné straně můžeme zaznamenat poměrně značný všeobecný rozhled i dobré znalosti, překvapí až tragická neznalost českého jazyka, neschopnost nalezení příslušných českých ekvivalentů ke slovům, které by měl zvládnout předškolák. Například, když košíky plete košíkář, koně kove kovář, jak se jmenuje ten, kdo vyrábí boty nebo sudy. (Pochopitelně to není botař a sudař, ale švec a bednář. Stejně tak děti jen těžko hledali výraz krejčí, pro toho, kdo šije šaty. Nejčastější odpověď byla šič.) Řada slov je pro současnou mládež naprosto neznámá a pozoruhodné je, že je většinou neznají ani jejich učitelé. (Například výraz faktor, pro děti znamená jen faktor X, ale nikdo netuší, že je to člověk, který organizuje roztroušenou manufakturu, která dala vznik průmyslové revoluci v Čechách. Podobně je to u slov podruh (druhý syn na statku, přeneseně pomocný dělník), ale i obyčejných výrazů jako výměnek, rychta, usedlost. Je zřejmé, že namísto složitých  úvah o reformách školství by bylo záslužnější, kdyby se pedagogický sbor všech škol zasadil o to, že se děti v Čechách budou učit číst, psát, počítat a především mluvit česky.

Exkurse na statku a kovárně si můžete objednat celoročně na adrese ceskysvet@seznam.cz

< Předch.   Další >
Hledat
Statistika
Návštěvníků: 563004
Kdo je Online
Právě zde jsou
Hosté : 18

Nejvíce čteno

CeskySvet.info


Milan Maršálek - Facír | Baltská 42 | 460 14 Liberec XIV | tel.: 485124394, 603903238 | IČO: 13788914 | e-mail:
ceskysvet@seznam.cz


*